Kontaktujte nás: +421 907 912 838 | dc.preteba@gmail.com

Detské centrum „PRE TEBA“, n.o.

Detské centrum „PRE TEBA“,n.o. je akreditovaným subjektom na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe rozhodnutia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa §§45 - 55 zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene niektorých predpisov.

Kapacita centra: 33 detí umiestených v profesionálnych náhradných rodinách

vlastní box 1

O nás

Detský domov sa nachádza v objekte dvojpodlažného rodinného domu a bol zriadený ako domov rodinného typu

Viac

Fotogalérie

Pozrite si fotografie nášho detského centra "PRE TEBA".

Viac

Kontaktujte nás

Kontaktovať nás môžete na uvedenom telefónnom čísle, emailu alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Viac

Podporte nás

Podporte detské centrum "PRE TEBA" a darujte 2%.

Viac

Aktuality

archív