Kontaktujte nás: +421 907 912 838 | dc.preteba@gmail.com

O nás

Detský domov zriadila nezisková organizácia Detské centrum „PRE TEBA“, ktorý zahájil svoju činnosť 2. februára 2004. 

Význam zriadenia domova rodinného typu spočíva v tom, že deti sa nachádzajú v prostredí pripomínajúcom rodinu v každej oblasti – je vytvorená malá skupinka detí s pevnou skladbou personálu, prítomnosť súrodencov, rozmanitosť vekových štruktúr, úzke citové väzby, kontakt každý s každým.

 • Pracovníci detského centra

  Kontakty na pracovníkov detského centra.

 • Objekt detského centra

  Objekt detského centra sa stal priestorom pre pravidelné stretávanie sa detí a profesionálnych rodičov – usporadúvajú sa tu akcie pre deti, vzdelávanie profesionálnych rodičov, pracovné porady, pracovné stretnutia a  iné podľa potreby zamestnancov DC a detí.

 • Detský domov

  Detský domov, t.č. domov detí  v Prešove – Cemjate zahájil svoju činnosť 2.februára 2004, od roku 2014  má  kapacitu  33 detí, pričom od 01.07.2009 detské centrum vykonáva svoju činnosť len na báze profesionálnych rodín – všetkým deťom je poskytovaná starostlivosť prostredníctvom profesionálnych rodičov v domácom rodinnom prostredí.

 • Zriadenie neziskovej organizácie

  Nezisková organizácia Detské centrum „PRE TEBA“ bola zaregistrovaná dňa 30.03.2001 pod č. OVVS – 2001/03967/25 – 2001 – NO na Krajskom úrade v Prešove ako nezisková organizácia podľa § 11 ods.1 zákona NR SR č.213/1997 Z.z. s cieľom poskytovať všeobecne prospešné služby.


vlastní box 1

O nás

Detský domov sa nachádza v objekte dvojpodlažného rodinného domu a bol zriadený ako domov rodinného typu

Viac

Fotogalérie

Pozrite si fotografie nášho detského centra "PRE TEBA".

Viac

Kontaktujte nás

Kontaktovať nás môžete na uvedenom telefónnom čísle, emailu alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Viac

Podporte nás

Podporte detské centrum "PRE TEBA" a darujte 2%.

Viac

Aktuality

archív